+31 (0)53 482 22 44
Home » Integratie van overgenomen zorgactiviteiten en ontwikkeling / implementatie (periodieke) stuurinformatie

Integratie van overgenomen zorgactiviteiten en ontwikkeling / implementatie (periodieke) stuurinformatie

Deze opdracht is uitgevoerd door onze collega en Finance Consultant Derk Schipper. Derk (25 jaar) is in het bezit van de opleiding HBO Bedrijfseconomie en is studerende voor zijn post-bachelor Controlling. Derk is sinds juli 2015 in dienst bij Robert Muntel Financial Consultancy.

Opdrachtgever

Een grote landelijke zorgorganisatie in de VVT.

Opdracht

Vanuit de zorgorganisatie was behoefte aan extra inzet ten behoeve van de voorbereiding / totstandkoming van de jaarrekening en het verzorgen van de afrekening subsidie zorginfrastructuur. Vervolgens heeft de opdrachtgever in deze periode zorgactiviteiten van een andere zorgaanbieder overgenomen. Hierbij kwam de vraag om de dataset van deze zorgactiviteiten te verzamelen, te beoordelen en gereed te maken ten behoeve van imports in de eigen zorgsystemen. In vervolg hierop was er behoefte aan exploitatieoverzichten en sturingsoverzichten ten behoeve van de overgenomen zorgactiviteiten. Daarnaast was de opdracht om, in samenwerking met andere direct betrokkenen, de productieverantwoordingen Wmo te verzorgen.

Taken

 • Verzorgen aanvraag en afrekeningen van de subsidie voortzetting zorginfrastructuur;
 • Verzamelen en corrigeren van medewerker- en cliëntgegevens en het gereed maken van imports voor zowel de zorgproductie- als salarissystemen;
 • Ontwerpen exploitatieoverzichten met inzicht op contractniveau (gemeente) inclusief kengetallen;
 • Ontwerpen opbrengstenoverzicht met de ingediende en toegekende bedragen vanuit de iWmo en overige opbrengsten;
 • Ontwerpen overzichten van medewerkers- en cliënt uren ten behoeve van sturing van de overgenomen zorgactiviteiten;
 • Inventariseren Wmo productiegegevens en het analyseren van de wijze van factureren voor de verschillende gemeenten;
 • Opstellen productieverantwoordingen Wmo;
 • Opstellen jaarrekeningen en overige verantwoordingen.

Resultaten

Het resultaat van de opdracht is:

 • Zodanige inrichting modellen t.b.v. aanvraag en afrekening subsidie voorzetting zorginfrastructuur dat deze jaarlijks toegepast kunnen worden;
 • Geslaagde integratie van data van de overgenomen zorgactiviteiten in systemen (Ecare) van de overnemende zorgorganisatie;
 • Exploitatieoverzichten op contractniveau (gemeente);
 • Maandelijkse monitoring van de opbrengstenontwikkeling van de Wmo entiteiten;
 • Stuurinformatie op maandbasis op medewerker / team / gemeente niveau t.b.v. sturing op uren;
 • Procesverbetering omtrent Wmo productieverantwoordingen.